Veidekke köper byggbolag Foto: Veidekke

Veidekke köper byggbolag

Transaktion

28 mars 2018

Veidekke har ingått avtal om att köpa 90,1% av aktierna i Billström Riemer Andersson AB.

 

Sedan starten 2007 har BRA haft en stark utveckling. Bolaget omsätter idag cirka 1,4 miljarder och sysselsätter 200 medarbetare, varav hälften är yrkesarbetare. BRA arbetar främst med byggentreprenader, men har även kompetens inom även anläggningsverksamhet och fastighetsutveckling. Fokus ligger på kommersiella projekt i tidiga skeden med många stora återkommande kunder.

Och nu bli Veidekke huvudägare i bolaget:

- Såväl BRAs kompetens och kundportfölj passar som hand i handske med Veidekkes nuvarande verksamhet och stärker samtidigt vår satsning i den växande Göteborgsregionen, säger Jimmy Bengtsson, vd, Veidekke Sverige.

Genom att förvärva 90,1 procent av aktierna i BRA blir Veidekke ny huvudägare. BRA fortsätter att verka som självständigt företag och drar samtidigt nytta av de stordriftsfördelar och den ökade konkurrenskraft som tillförs när man blir del av en större koncern.

– Med Veidekke som ägare tillför vi kapacitet för fortsatt tillväxt och utveckling av vår affär. Veidekkes involverande arbetssätt och kompetens inom VDC, installation och logistik är exempel på områden som kommer att stärka vårt kunderbjudande, säger Magnus Riemer, vd, BRA.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se