Previous Next

VD-skiften klara på Castellum och Kungsleden

Personnytt

9 december 2021

Castellum fullföljde budet på Kungsleden den 15 november. Och nu har VD-skiftena i de båda bolagen genomförts.

Castellums styrelse har utsett Biljana Pehrsson till vd och koncernchef för Castellum AB. Hon tillträdde sin sin roll igår.

Biljana Pehrsson kommer närmast från posten som vd för Kungsleden som hon innehaft sedan 2013.

– Det är glädjande att förvärvet av Kungsleden nu går in i nästa fas. Tillsammans skapar vi en aktör av betydande storlek inom en bransch där storlek i kombination med hållbar och innovativ serviceutveckling spelar en allt större roll. Jag välkomnar Biljana och Ylva och ser fram emot att utveckla Castellums tillväxt, hållbarhet och lönsamhet tillsammans, säger Rutger Arnhult, styrelseordförande Castellum AB.

– Jag ser fram emot att leda Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med fokus på hållbar tillväxt. Vårt gemensamma bolags storlek, finansiella styrka och kombinerade branscherfarenhet ger oss en förstärkt konkurrenskraft till glädje och nytta för våra kunder, medarbetare, aktieägare och långivare, säger Biljana Pehrsson.

Ylva Sarby Westman har utsetts till vice vd och CFO för Castellum, samt vd för Kungsleden som numera alltså är ett dotterbolag till Castellum.

Ylva Sarby Westman kommer närmast från posten som vice vd och CFO på Kungsleden och har innehaft olika ledande befattningar på Kungsleden sedan 2009. Ylva Sarby Westman tillträdde också sina nya roller igår.

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se