VD köper aktier av privata storägare Foto: Kungsleden

VD köper aktier av privata storägare

Ekonomi

14 september 2017

Kungsledens vd och ledningsgrupp köper aktieoptioner av stora aktieägare. Anledningen är att skapa tydliga incitament för att skapa värde för alla aktieägare

 

Som aviserades i samband med Kungsleden ABs årsstämma den 25 april har de stora privata aktieägarna Gösta Welandson och Olle Florén utfärdat köpoptioner på Kungsledens aktie till Kungsledens vd och ledningsgrupp.

Utfärdarnas syfte är att skapa tydliga och direkta incitament för vd och ledningsgrupp att skapa värde för alla aktieägare. Optionsvillkoren är utformade enligt marknadspraxis och deltagarna förvärvar optionerna genom att till optionsutfärdarna betala en premie motsvarande marknadsvärdet för optionerna.

De huvudsakliga villkoren är:

  • Löptid: 3 år (slutdag 13 september 2020)
  • Lösenpris: 60 kronor per aktie
  • Totalt antal optioner: 280.000 st fördelat på åtta deltagare i Kungsledens ledningsgrupp
  • Utfärdare är Gösta Welandson genom bolag med 75% och Olle Florén med 25% av optionerna

Då det här är fråga om köpoptioner som utfärdas av enskilda aktieägare uppstår inte någon utspädning för övriga aktieägare. Styrelsen i Kungsleden AB (publ) har godkänt upplägget.

Efter förvärvet av optionerna består vd Biljana Pehrssons samlade innehav av aktierelaterade instrument i Kungsleden av 66.000 stamaktier och 100.000 köpoptioner. Innehavet av stamaktier består av 51.000 aktier i direktinnehav och 15.000 aktier inom ramen för kapitalförsäkring som avser pensionsdepå.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se