Vasakronans vice VD lämnar bolaget

Vasakronans vice VD lämnar bolaget

Personnytt

24 juni 2014

Lars Johnsson har bestämt sig för att lämna sin tjänst som vice VD och chef för fastighetsinvesteringar på Vasakronan.

Anledningen till att nuvarande vice VDn Lars Johnsson lämnar Vasakronan är att hans relation med Sheila Florell, chefsjurist på Vasakronan, som har utvecklats till något mer än en jobbrelation. Med hänsyn till deras respektive yrkesroller väljer Lars Johnsson nu att lämna Vasakronan.

"Jag vill passa på att tacka Lars Johnsson för hans värdefulla insatser på Vasakronan och önskar honom lycka till med framtida utmaningar", säger Fredrik Wirdenius, VD för Vasakronan.

Lars Johnsson började på AP Fastigheter 1995. Sedan den 1 september 2008 har han arbetat som vice VD och chef fastighetsinvesteringar på Vasakronan. 

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Vasakronan,

För övrig information, kontakta:

Fredrik Wirdenius, VD för Vasakronan, Email: fredrik.wirdenius@vasakronan.se