Vasakronans VD: ”Stabil utveckling och positiva tecken”

Vasakronans VD: ”Stabil utveckling och positiva tecken”

Ekonomi

6 november 2020

Vasakronans VD Johanna Skogestig tycker att bolagets halvårsrapport visar på en stabil utveckling och pekar på flera positiva tecken.

Nu ser hon fram emot nya satsningar – inte minst invigningen den 9 november av Arena Sergel i Stockholm med nytt concept för vidareutvecklad co-working.

Trots att resultatet för halvåret före värdeförändringar och skatt minskade till 2 520 mkr (3 716) är Johanna Skogestig nöjd med halvåret.

– Jag tycker att det ser bra ut vad gäller intäkter, uthyrning och driftsöverskott, trots den tugga tiden med Corona.

Hyresintäkterna uppgick till totalt 5 234 mkr (5 232). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7). Intäkterna har påverkats negativt med 59 mkr till följd av under Q2 lämnade hyresrabatter relaterade till Covid-19.

Nyuthyrningar har gjorts av 100 000 kvadratmeter (170 000) med en årshyra på 453 mkr (706) och nettouthyrningen uppgick till 119 mkr (298).

Uthyrningsgraden uppgick till 92,6 procent (93,1) vid periodens utgång. Vakansen om 7,4 procent förklaras till 1,5 procentenheter (2,3) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.

Driftöverskottet uppgick till totalt 3 876 mkr (3 875). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7).

Det något försämrade resultatet förklaras främst av ett lägre resultat från joint venture, –294 mkr (887), till följd av minskad förväntad byggrättsvolym.

– Det handlar främst om våra projekt i Järva och Ursvik i Stockholm med framtida bostadsbyggrätter. Vi har ett stort innehav, många parametrar påverkar värdet och det blev en ny strukturplan under 2019, så vi har fått göra mindre justeringar – det är ingen dramatik, menar Johanna Skogestig som ser ett stort intresse för bostäderna i dessa områden där man bygger över lång tid i samverkan med Bonava och Skanska.

Det segment som varit bekymmersamt är handel och då främst i citylägen, där Vasakronan under Q2 hade kostnader som följd av kortsiktiga lösningar för att lösa situationer för hyresgäster. Men detta har upphört under Q3.

– Totalt sett ser den ekonomiska utvecklingen ljusare ut än före sommaren även om hyresmarknaden av begripliga skäl är fortsatt avvaktande. Trots det kan jag konstatera att det finns efterfrågan på bra produkter i bra lägen. Det speglas i de uthyrningar som genomförts under kvartalet och i årets höga nettouthyrning. Tillgången till finansiering är god och kreditmarginalerna åter på låga nivåer. Sammantaget gör det att Vasakronan har ett bra utgångsläge och står finansiellt starkt, säger Johanna Skogestig.

Inom kontor har det totalt sett, trots allt, fungerat ganska väl - även om bilden är mycket blandad, menar Johanna Skogsstig. Vasakronan utvecklar också nya koncept för flexibla arbetsplatser och vidareutvecklad co-working. Den 9 november är det dags för invigningen av Arena Sergel i Stockholm.

– Det blir tre våningsplan med ett helt nytt kontorskoncept. Utformat för att vara snabbt, enkelt och kvalitativt för våra kunder.

Arena Sergel är en supermodern version, och förlängning, av det egna kontoret, med mer plats när det behövs.

– Självklart finns här allt ni kan förvänta er av en traditionell co-working såsom funktionella arbetsplatser, smart teknik och inspirerande lounger. Lägg även till bästa citylägen, mängder av service och full flexibilitet.

Vasakronan kommer själva flytta in i nya lokaler i direkt anslutning till Arena Stockholm.

Av Jörgen Hällström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se