Vasakronan: Starkt resultat och ökade intäkter – Optimismen hos många företag är uppenbar och aktiviteten på hyresmarknaden har ökat, säger Johanna Skogestig, VD på Vasakronan.

Vasakronan: Starkt resultat och ökade intäkter

Ekonomi

12 juli 2021

Vasakronans hyresintäkter ökade med sex procent och uppgick totalt till drygt 3,6 milljarder för första halvåret 2021.

 I ett jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med två procent förklarat av högre bruttohyror. Nyuthyrningar har gjorts av 59 000 kvadratmeter (84 000) med en årshyra på 260 miljoner kronor (389) och nettouthyrningen uppgick till -194 mkr (134).

Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt tio procent att jämföra med 8 procent motsvarande period föregående år.

Uthyrningsgraden uppgick till 92,1 procent (93,8) vid periodens utgång. Vakansen om 7,9 procent förklaras till 1,5 procentenheter (1,7) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.

Driftöverskottet ökade med sex procent och uppgick totalt till 2 702 miljoner kronor (2 543). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med två procent.

Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 174 miljoner kronor (1 540).

Värdeförändring på fastigheter uppgick till 5 526 miljoner kronor (–1 208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Värdeförändringen förklaras av såväl sänkta avkastningskrav som höjda marknadshyresantaganden.

Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 169 863 miljoner kronor (162 420). Värdeförändring på derivat uppgick till 525 miljoner kronor (217), framförallt till följd av uppgång i längre marknadsräntor.

Resultat efter skatt 6 528 miljoner konorr (360)

– Optimismen hos många företag är uppenbar och aktiviteten på hyresmarknaden har ökat. Kontorsfrågan är högaktuell och under våren har många organisationer sett över sin arbetsplatsstrategi och i vissa fall kontorslösning. Verksamhetens och medarbetarnas behov är i fokus och läget och utformningen av kontoret har ökat i betydelse. Med vårt erbjudande, kvaliteten på våra produkter och lägen samt vår kunskap möter vi väl kundernas förändrade behov. Det märks i vårt starka resultat och i våra intäkter som ökar i både totalt och jämförbart bestånd, säger Johanna Skogestig, VD på Vasakronan.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se