Vasakronan säljer för nära 1 miljard

Vasakronan säljer för nära 1 miljard

 

22 december 2014

Försäljningen omfattar fastigheten Primus 1 och framtida byggrätter motsvarande totalt cirka 42 000 ljus BTA. Köpare är Oscar Properties och köpeskillingen uppgår till 920 miljoner kronor.

Fastigheten Primus 1 är belägen på Lilla Essingen i Stockholm och har en tomtareal om drygt 23 000 kvadratmeter. I samarbete med Stockholm Stad pågår ett detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra bostadsexploatering inom fastigheten.

Nu förvärvar Oscar Properties framtida byggrätter för flerbostadshus motsvarande ett fastighetsvärde om 920 miljoner kronor.

– Efterfrågan på bostadsbyggrätter är hög och genomförande av bostadsprojekt ingår inte i Vasakronans strategi. Därför väljer vi att sälja. Oscar Properties är en etablerad aktör på bostadsmarknaden som har alla förutsättningar att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde på Lilla Essingen, säger Fredrik Wirdenius vd Vasakronan.

Vasakronan frånträder fastigheterna när detaljplanen vunnit laga kraft.

För mer information, se konferens: Stockholm 2022: 500 Miljarder i utvecklingspotential.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Vasakronan

För mer information vänligen kontakts.

Fredrik Wirdenius, Vd Vasakronan Tel: 070-553 80 62 E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se