Vasakronan slår rekord

Vasakronan slår rekord

 

24 augusti 2015

Det högsta halvårsresultatet någonsin för Vasakronan presenterades häromdagen

 

Stabilt driftnetto, låga räntor och stigande fastighetsvärden resulterade i ett halvårsresultat på 5 637 mkr. Värdet på fastigheterna ökade med hela 5,5 procent.

  • Hyresintäkterna ökade och uppgick totalt 3 003 mkr (2 933). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent.
  • Uthyrningsgraden ökade till 92,5 procent (91,7). Driftnettot ökade och uppgick totalt till 2 095 mkr (2 071). I ett jämförbart bestånd minskade driftnettot med 1 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 469 mkr (1 374) främst till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 5,5 procent (1,9), vilket motsvarar 5 079 mkr (1 670). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 98 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 645 mkr (-1349) till följd av högre långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt ökade till 5 637 mkr (1 373).

Under det första halvåret genomfördes nyuthyrningar motsvarande 88 000 kvadratmeter (78 000) och en årshyra om 280 mkr (229). Det framgångsrika uthyrningsarbetet bidrog till att uthyrningsgraden ökade till 92,5 procent (91,7). Fastighetsmarknaden var fortsatt stark och totalt ökade värdet på fastigheterna med drygt 5 mdkr under perioden, främst förklarat av generellt sänkta avkastningskrav.

-En kraftig värdeökning tillsammans med ett starkt uthyrningsresultat gör att vi är mycket nöjda med det första halvåret. Fastighetsbeståndets höga kvalitet ger goda möjligheter att tillgodose önskemålen hos både nya och befintliga hyresgäster. Uthyrningen av 8 300 kvadratmeter kontor till KPMG i projektfastigheten Klara C mittemot centralstationen i Stockholm visar att efterfrågan på stora sammanhängande kontorsytor är god, säger Fredrik Wirdenius vd Vasakronan.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Vasakronan för mer information vänligen kontakta Fredrik Wirdenius Vd Vasakronan Tel: 070-553 80 62 E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se