Vasakronan köper i centrala Göteborg Fastigheten Lindholmen 28:1 ligger på Lindholmen på Norra Älvstranden och är den enda fastighet Vasakronan äger i området

Vasakronan köper i centrala Göteborg

 

20 februari 2015

Vasakronan genomför en bytesaffär med Eklandia. Affären innebär att Vasakronan förvärvar kontors- och handelsfastigheten Inom Vallgraven 22:3 för 65 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt.

Samtidigt avyttras fastigheten Lindholmen 28:1 för 115 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt. Båda fastigheterna är belägna i Göteborg.

Den förvärvade fastigheten ligger mycket centralt vid Domkyrkan på Kungsgatan 31-33 och granne med Vasakronans fastigheter Inom Vallgraven 22:15 (Strömshuset) och Inom Vallgraven 22:16 (Meethshuset).

Byggnaden är i fyra våningar och uppfördes på tidigt 1900-tal. Verksamheten i fastigheten består av tre butiker i gatuplan och kontorslokaler på övriga plan. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 1 600 kvadratmeter, varav 1 100 kvm utgörs av kontor och 500 kvadratmeter butiker.

Förvärvet stärker ytterligare Vasakronans position som stark fastighetsaktör i centrala Göteborg:

- Fastigheten ligger i ett bra handelsläge och i omedelbar närhet till två av våra befintliga fastigheter. Det gör att den kompletterar det vi redan äger i området på ett bra sätt. Det är ett förvärv helt i linje med vår strategi, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Vill du veta vad som händer på Stockholms fastighetsmarknad? se konferens: Stockholm 2022: 500 Miljarder i utvecklingspotential.

Faktaruta

Vasakronan tillträder Inom Vallgraven 22:3 den 19 februari och frånträder samtidigt Lindholmen 28:1.

Skribent

Oscar Lindqvist
ol@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Vasakronan för mer information vänligen kontakta: Fredrik Wirdenius Vd Tel: 070-553 80 62