Vasakronan dubblar utdelning till fyra miljarder - Jag är nöjd med driftöverskottet som för helåret ökade med hela 7 procent vilket förklaras av hög uthyrningsgrad i färdigställda projekt och framgångsrika omförhandlingar, säger Johanna Skogestig, VD Vasakronan. (Foto: Gustav Kaiser)

Vasakronan dubblar utdelning till fyra miljarder

Ekonomi

4 februari 2022

Vasakronan ökade förvaltningsresultatet i Q4 2021 med 7,3 procent, jämfört med året innan. Ägarna, Första och Fjärde AP-fonden, kan glädjas åt en fördubblad utdelning.

Vasakronans Q4-rapport innhåller idel glädjeämnen; högre hyresintäkter, ökat driftnetto, ökat förvaltningsresultat och ökad nettouthyrning.

Vid årsskiftet hade bolagets bestånd nått ett värde om drygt 181,5 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 4 000 miljoner kronor, vilket är en fördubbling mot föregående år.

- Jag är nöjd med driftöverskottet som för helåret ökade med hela 7 procent vilket förklaras av hög uthyrningsgrad i färdigställda projekt och framgångsrika omförhandlingar. Efter en avvaktande inledning på året kan jag konstatera att verksamheter och företag nu går bra och vågar fatta framtidsinriktade beslut. Det märks i den stora volymen nytecknade avtal under fjärde kvartalet som resulterade i en positiv nettouthyrning på 132 miljoner kronor. Även volymen omförhandlade avtal är större än vanligt och summerar till 1,3 miljarder kronor på helåret, säger Johanna Skogestig, VD Vasakronan.

Summering Q4 2021 för Vasakronan:

*Hyresintäkterna steg till 1 913 miljoner kronor (1 772), en ökning med 8,0 procent mot föregående år.

*Driftnettot ökade till 1 413 miljoner kronor (1 314), en ökning med 7,5 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet steg till 1 134 miljoner kronor (1 057), en ökning med 7,3 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 8 385 miljoner kronor (2 876). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 7 176 miljoner kronor (1 946) och värdeförändringar på finansiella instrument med 82 miljoner kronor (-125).

*Resultatet efter skatt blev 6 681 miljoner kronor (2 265), en ökning med 195,0 procent mot föregående år.

*Nettouthyrningen i fjärde kvartalet var 132 miljoner kronor (-136).

*Vid årsskiftet uppgick uthyrningsgraden till 91,4 procent (91,9). Vakansen förklaras till 1,1 procent enheter (2,0) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.

*Fastighetsbeståndets värde uppgick vid årsskiftet till 181 575 mkr. Vid föregående årsskifte var värdet  162 420 mkr.

*Styrelsen föreslår en utdelning på 4 000 miljoner kronor (2 000), en ökning med 100 procent.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se