Varningen: Viktig kunskap om husägande har gått förlorad

Varningen: Viktig kunskap om husägande har gått förlorad

Bostäder

21 september 2023

Samtidigt som extremväder blir allt vanligare så tycks husägare ägna allt mindre tid åt byggnadsunderhåll. "Det praktiska har fått lämna plats åt det estetiska".

Många husägare känner nog igen funderingar om vilken häck som ger minst insyn, vad som är finaste blomsterkombinationen i rabatten eller vilka utemöbler som är snyggast. Men hur många tänker egentligen på vad som skyddar huset från väder och vind, eller vilken trädgårdsplantering som bäst leder bort vatten?

– Förr var husägare mer insatta i byggnadsvård och risker. Där vinden kom ifrån satte man täta buskar – i söder hade man lövträd som skydd mot solen. Min erfarenhet är att många husägare idag har tappat kunskap om exempelvis vindskydd för sitt hus. Det praktiska har fått lämna plats åt det estetiska, säger Per Sjölander, skadeexpert inom byggnadsskador, på If.

Den senaste tidens kraftiga skyfall har aktualiserat frågan om beredskap på en samhällsnivå men även för privatpersoner. Trender att inreda källare med dyr inredning som hemmabio eller spa gör skadekostnaderna så mycket större om vattnet tar sig in. Men många missar också de skadeförebyggande åtgärderna som kan göra stor skillnad.

­– Det viktigaste är att se över lutningen på tomten och dräneringen. Vatten som kommer upp genom dagvattenledningar kan stoppas av en backventil, men det är en ganska omfattande procedur att installera. De flesta läckage kommer genom taket – så de som har skjutit upp en takrenovering behöver ta tag i det omgående. Vårt nya klimat kräver det, säger Per Sjölander.

Sandsäckar, länspump och stöttor att fixera tätning mot golvbrunnar med från taket borde finnas i varje hem, särskilt de med källare, enligt Per Sjölander.

– När de extrema skyfallen kommer är det viktigt att inte sitta och vänta. Man kan göra de första insatserna själv, där har man ett eget ansvar, säger Per Sjölander.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se