Varning – fördubblade låneräntor för företag

Varning – fördubblade låneräntor för företag

Ekonomi

11 februari 2020

Skärpta kapitalkrav på banker står för dörren. Konsekvensen kan bli kraftigt höjda låneräntor för svenska företag.

Det är de nya så kallade Basel 4-reglerna som ställer till det. Det handlar om ett nytt regelverk för beräkning av riskvikter och kapitalkrav som gäller för bankerna.

Det nya regelverket som nu ska implementeras i hela EU innebär att Sverige får helt nya schabloner. Enligt analysföretaget Copenhagen Economics kostar detta cirka 30 miljarder kronor i kapital.

"Merparten träffar företagen", skriver Bankföreningen i ett pressmeddelande.

I korthet innebär de nya reglerna, enligt en analys från Copenhagen Economics, att det kan krävas upp till fem gånger så mycket kapital i banken för utlåning till stora, stabila företag. Detta beräknas motsvara en räntehöjning på 1,0–1,2 procentenheter.

"Med nuvarande ränteläge skulle det motsvara en fördubbling av räntan", skriver Bankföreningen.

För svensk BNP skulle det enligt analysen bli ett bakslag på 0,75 procentenheter.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se