Vaggeryd Logistikpark förvärvar byggrätter

Vaggeryd Logistikpark förvärvar byggrätter

Transaktion

3 juli 2020

Totalt finns ca 38 000 kvm lokaler varav merparten är uthyrda till bl.a. Veoila, Sortera Materials, Envytech Solutions och Wog Trä.

Nybildade Vaggeryd Logistikpark AB har den 1 juni 2020 signerat avtal om att förvärva och per den 1 september 2020 tillträda fastigheterna Vaggeryd Stödstorp 1:7 och Skogshyltan 1:4. Säljare är Scandbio AB.

Fastigheterna som är belägna utmed E4:an 20 minuter söder om Jönköping som har en markareal om ca 525 000 kvm med direktaccess till järnvägsnätet, vilket gör det till ett ypperligt läge för logistik.

På fastigheterna finns byggrätter som möjliggör att ytterligare ca 130 000 kvm logistik kan uppföras. Parterna har kommit överens om att inte kommunicera någon köpeskilling.

-Vi är mycket glada över att ha fått möjlighet att förvärva dessa fastigheter av Scandbio. Utöver att tillsammans med våra nuvarande hyresgäster förvalta och utveckla de befintliga lokalerna påbörjar vi nu arbetet med att leta hyresgäster till den logistik vi skall uppföra. Totalt kan vi bygga ca 130 000 kvm logistik med 12 meter takhöjd”, säger Magnus Clavegård, ordförande i Vaggeryd Logistikpark AB.

Vaggeryd Logistikpark AB är ett joint venture-bolag som ägs av Fiskaregården Investment AB och HanssonGruppen Invest AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se