Vacse tar in 200 gröna miljoner Sollentunas landmärke Färgskrapan ingår i Vacses portfölj om totalt åtta miljarder kronor.

Vacse tar in 200 gröna miljoner

Ekonomi

14 april 2021

Vacse stärker sin finansiella position ytterligare genom en emission av ej säkerställda gröna obligationer om 200 miljoner kronor.

Obligationena löper med fast ränta om 2,067 procent under 13 år. Motpart i transaktionen är Kammarkollegiet. Emissionen görs inom ramen för Vacses MTN-program. Vacses vägda återstående kapitalbindningstid överstiger 4,5 år efter transaktionen.

– Det är glädjande att få förtroendet att genomföra en emission med så lång löptid med en så välrenommerad aktör som Kammarkollegiet. Transaktionen är en bra kombination av två långsiktiga parter och visar än en gång att Vacses goda rating på nivån A- medger förmånliga finansieringsmöjligheter, säger Fredrik Linderborg, VD på Vacse.

Vacse är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt åtta miljarder kronor. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se