Vacse köper av Serneke Foto: Serneke

Vacse köper av Serneke

Transaktion

23 januari 2019

Serneke Projektutveckling vinner tillsammans med Vacse  upphandlingen avseende bygget av en ny tingsrätt.

 

Vacse utökar med köpet sitt bestånd av samhällsfastigheter genom förvärv av Sernekes projekt nya Norrköpings tingsrätt. Fastigheten tillträds under 2022 och kommer vara belägen i området Saltängen, ett strategiskt läge mellan de två nya stadsdelarna Inre Hamnen och Norra staden/Butängen och med närhet till Kriminalvården, polishuset samt resecentrum.

– Vi är mycket glada att vi fortsätter vinna offentliga upphandlingar av hyreskontrakt. Domstolsverksamhet ställer höga krav på utformningen av lokalerna och val av tekniska lösningar. Något vi kan leverera med kvalité genom koncernsamverkan mellan våra affärsområden och tillvaratagande av Vacses erfarenheter som förvaltare av fastigheter för rättsväsende, säger Stephan Åkerlund, Affärsutvecklingschef Serneke Projektutveckling.

Detta projekt kommer att bli Vacses femte domstol och byggnaden uppförs i 4 våningar och med en yta om cirka 4 000 kvadratmeter. Stort fokus har lagts på att inkludera tidigare erfarenheter från motsvarande projekt redan i ett tidigt skede för att skapa en modern domstol som tillgodoser såväl de cirka 40 medarbetarna såsom besökares behov av en modern och trygg byggnad.

– Arkitekturen för nya Tingsrätten bygger på idén om att Norrköpings historia lägger grunden för den moderna gestaltningen åt den komplexa tingsrättsverksamheten. Såväl promenadernas typologier, textilindustrins trådar och det flödande vattnet i Motala ström finns invävt i gestaltningen säger Michael Matèrn på ÅWL Arkitekter.

– Vi är oerhört glada över att få möjlighet att förvärva denna fastighet och etablera sig i en för Vacse ny, expansiv stad. Tillsammans med Serneke och ÅWL Arkitekter kommer vi att skapa en vacker och arkitektoniskt spännande Tingsrätt. Förvärvet är helt i linje med vår förvärvsstrategi och fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Excellent. Vi är stolta över att återigen kunna visa att offentliga byggnader inte ska behöva tumma på vare sig kvalité eller hållbarhe, säger Fredrik Linderborg, vd Vacse.

Förvärvet är villkorat av Regeringens godkännande av hyresavtalet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se