Vacse förvärvar ny domstolsbyggnad i Växjö
Bild: ON Arkitekter / DoubleAction

Vacse förvärvar ny domstolsbyggnad i Växjö

Transaktion

29 september 2023

Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Detta projekt kommer att bli Vacses sjunde domstol och byggnaden uppförs i fem våningar och ett suterrängplan som omfattande cirka 10 500 kvm. Byggnaden kommer certifieras enligt BREEAM SE nivå Outstanding samt uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav. Hyresavtal kommer inom kort att skrivas med Domstolsverket och omfattar nya lokaler för Tingsrätt, Förvaltningsrätt samt mark- och miljödomstol i Växjö.

Projektering av den nya byggnaden tillsammans med Domstolsverket vidtar under hösten och förutsatt att bygglov är på plats är avsikten att kunna påbörja byggnadsarbetena under andra kvartalet 2024. Fastigheten tillträds under 2026 i samband med att Domstolsverket tar sina nya lokaler i bruk.

- Vacse ser fram emot att utöka samarbetet med Domstolsverket genom denna byggnad som har högt ställda miljö - och hållbarhetsmål, säger Fredrik Linderborg, VD på Vacse

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se