”Vårt arbete ger positiva effekter”
Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum. Foto: Castellum

”Vårt arbete ger positiva effekter”

Reportage

14 december 2018

Castellums Filip Elland berättar om miljöarbetet och förklarar varför lärlingsverksamheten gjort stora avtryck på bolaget.

 

 

För Castellum började hållbarhetsarbetet på 90-talet med energifrågorna, men i dag handlar det om hållbarhet i det stora hela. Exempelvis minskning av koldioxidutsläpp och rätt typ av material i sina byggen.

Tydlig process

Bolagets hållbarhetschef Filip Elland berättar att bolagets hållbarhetsarbete är en naturlig del i processerna när de både förvärvar befintliga fastigheter och bygger nytt. Hållbarhetsambitionerna har en hög prioritet i Castellum.

– När vi ska bygga en ny byggnad så har vi en process som börjar hos vår investeringskommitté och det finns en tydlig ram vi måste följa. Vi måste redogöra för hur denna investering rimmar med alla våra krav. Vi ställer oss frågor som vilka eventuella hållbarhetsrisker som finns i ett aktuellt projekt. Om det inte faller inom våra riktlinjer så får vi korrigera riktningen eller tänka om.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor ur miljöaspekten är inget anmärkningsvärt idag. Bolag som inte gör det har svårt att anpassa sig till marknaden för många av kunderna kräver miljöriktiga hus.

– Vi tänker mycket på vad vi använder för produkter när vi bygger och renoverar, vare sig det handlar om nyproduktion eller förvärvade fastigheter. Ska vi bygga ett nytt kontor idag så ska det uppföras med nära-noll energi standard och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad och högsta betyg Guld, menar Elland och fortsätter:

– Det är klart det kostar mer att bygga ett bra hus än ett dåligt, men vi gör inte affärer som inte är lönsamma och det hållbara är lönsamt i dag. Kraven från kunderna är ju också väldigt höga och de förväntar sig en hög kvalité. Hade vi inte gjort detta så hade kunderna gått till någon annan. Det här är ett sätt att framtidssäkra affärsidén.

Etiska frågor

Förutom arbetet med miljöfrågorna lägger Castellum även ett fokus på jämställdhetsfrågor och etik. Till 2025 ska Castellum vara ett helt jämställt bolag mellan könen ner på yrkeskategorinivå och de vill att 20 procent av de anställda ska ha en internationell bakgrund. De har också sedan några år tillbaka ett lärlingsprogram där de internt har ett krav att fyra procent av medarbetarna ska vara lärlingar. De har även krav på underleverantörer ute på byggen också ska använda sig av en viss mängd lärlingar.

I tider som dessa då det är svårt att hitta kompetent personal har detta projekt visat sig vara lyckat.

– Castellum behöver hitta kompetens och det är svårt att hitta och behålla bra medarbetare. Våra 6500 kunder som hyr lokaler av oss är diversifierade och det är till vår fördel om vi också är det. De som är handledare för dessa lärlingar får mycket tillbaka och vi ser helt klart väldigt positiva effekter. vi ser positiva effekter. När vi följer upp programmet så visar det sig att 75 procent av dessa personer antingen får fast anställning av oss,av något annat bolag i branschen eller söker sig vidare till studier. För oss är detta ett smart sätt att hitta ny kompetens samtidigt som vi tar ett ansvar i samhället.

Castellum arbetar även med ett hundratal mindre projekt runt om i landet där det satsas på människor i form av kulturprojekt och integrationsfrågor. Tillsammans med målen att bli ett netto-noll-bolag gällande koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi före år 2030 och det tidigare nämnda lärlingsprogrammet ligger de i framkant med när det kommer till hållbarhetsfrågor. Och Filip Elland menar att det just det som är nyckeln. Att inte fokusera på en enda fråga.

– Det är lätt att låsa in sig i en av alla dessa hållbarhetsfrågor, men det är inte hållbart förrän man har alla bitarna på plats. Kan man skapa värden så gynnar det hela affären och samhället.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se