Utredningen kring Skanskas broras är klar Foto: Skanska

Utredningen kring Skanskas broras är klar

Stadsutveckling

7 december 2017

Skanska ser mycket allvarligt på olyckan där 12 personer skadades. Efter avslutad utredning har de kunnat konstatera orsaken, men ser också möjligheter att skärpa sina rutiner.

 

Den 13 juli i år rasade gjutformen till en ny betongbro som höll på att byggas över järnvägen i centrala Ludvika. 12 personer fick föras till sjukhus.

Omedelbart efter olyckan tillsatte Skanska en omfattande intern utredning med syftet att finna grundorsakerna och dra lärdomar av olyckan för att kunna säkra att det inte händer igen. Utredningen är nu klar och överlämnad till Arbetsmiljöverket. En av slutsatserna är att den direkta orsaken till raset var att ställningen som gjutformen stod på var underdimensionerad.

– Sådana här otäcka olyckor ska inte hända, men om de gör det är det viktigt att vi som bransch lär oss av dem. På Skanska har vi nu ytterligare höjt kraven i vår riskhantering för projekt som järnvägsbron i Ludvika. Dessutom kommer vi att se över våra arbetsrutiner för hur man ska kontrollera den aktuella typen av ställning redan på ritningen, säger Lars Lindberg, vice vd Skanska Sverige.

Den nya bron i Ludvika kommer att färdigställas under hösten 2018, cirka ett år senare än ursprunglig tidplan.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se