Uppstickaren förvärvar i Skövde för över 600 miljoner

Uppstickaren förvärvar i Skövde för över 600 miljoner

Transaktion

10 maj 2022

Gladsheim Fastigheter har förvärvat ett bostadsbestånd för 630 mkr. Beståndet har totalt 16 fastigheter var av 14 av dessa, motsvarande 79% av värdet, finns i centrala Skövde

I beståndet ingår också en fastighet i Jönköping och en fastighet i Falköping. Det totala beståndet utgörs av 324 lägenheter och en total uthyrbar yta om 29 957 kvadratmeter där 88% av värdet utgörs av bostäder och resterande 12% av lokaler. Säljare är Svenska Bostadskompaniet som avyttrar hela sitt bestånd. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd till drygt 2 000 lägenheter med ett fastighetsvärde om drygt 2 800 mkr.

”Förvärvet är Gladsheims tredje i Skövde och det första i Jönköping och Falköping. Med förvärvet stärker vi tydligt vårt förvaltningskluster i centrala Skövde, tillsammans med övriga bestånd i pendlingsorterna Skara, Tibro, Falköping och Töreboda, och har totalt över 970 lägenheter i regionen. Genom att finnas på flera orter i regionen skapar vi goda möjligheter för våra hyresgäster att flytta inom vårt bestånd utifrån hur deras behov av boende förändras över tiden ”, säger David Dahlgren, VD på Gladsheim.

Skövde ligger på en strategiskt bra plats med goda pendlingsmöjligheter med tågförbindelser både till Göteborg och Stockholm. Skövdes högskola har drygt 11 000 studenter med ett 50-tal utbildningsprogram. Många etablerade företag finns även på orten och Volvo personvagnar AB och Volvo Powertrain är de största privata arbetsgivarna. Även Försvarsmakten är en stor arbetsgivare i Skövde och närliggande Karlsborg. Särskilt starka områden för Skövdes näringsliv är tillverkningsindustrin, handel och offentlig sektor samt dataspelsbranschen. Falköping är en pendlingsort till Skövde och det tar 18 minuter med tåg och cirka 30 minuter med bil att ta sig från Falköping till Skövde.

”Gladsheim är i en expansionsfas och vi ser fram emot att förvalta de nya fastigheterna och fortsätta växa enligt vår expansionsplan. Vi har flera pågående affärer som vi hoppas kunna stänga innan sommaren.”, avslutar David Dahlgren.

Gladsheims rådgivare i förvärvet var Setterwalls Advokatbyrå, Amblin, Skeppsbron Skatt samt Cadhouse.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se