Uppsala nominerad till Årets Tillväxtkommun – Uppsala kommun har genom de senaste decennierna haft en hög och jämn utvecklingstakt, något som skapat en trygghet på marknaden och en tydlig riktning i vår verksamhet, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun.

Uppsala nominerad till Årets Tillväxtkommun

Fastighetsgalan

2 december 2021

Uppsala har nominerats till priset Årets Tillväxtommun, som delas ut på Fastighetsgalan den 9 februari 2022 i Berns salonger i Stockholm.

– Det känns givetvis väldig hedrande och inspirerande att bli nominerad till Årets Tillväxtkommun. Betydelsen av den här typen av utmärkelser kan inte underskattas då det både sporrar oss och andra kommuner att skapa så stora värden som möjligt i våra uppdrag och blir ett bevis på att det jobb som vi gör tillsammans med marknad, medborgare och andra intressenter genererar önskvärda effekter, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun.

Vad ser ni som er profil och styrka som kommun i stark utveckling?

– Uppsala kommun har genom de senaste decennierna haft en hög och jämn utvecklingstakt, något som skapat en trygghet på marknaden och en tydlig riktning i vår verksamhet. Vår ambition är att möta det service-, bostads- och arbetsplatsutbud som en växande marknad efterfrågar. Den starka utvecklingen ger oss möjlighet till ingående samarbeten med marknaden när vi formar trygga och hållbara livsmiljöer. Vi sätter stor tilltro till ett nära samarbete med marknaden, det är där kunskapen om de praktiska tillvägagångssätten finns. Samtidigt jobbar vi aktivt med vårt eget markägande som ett av de viktigaste styrmedlen för att både stimulera marknaden och uppnå kommunens egna målsättningar.

Vad är just nu i fokus för er vad gäller vidareutvecklingen i stadsbyggandet?

– I fokus för den fortsatta utvecklingen av Uppsala ligger, förutom ett gott samarbete med marknadens aktörer, är frågor som minskade koldioxidutsläpp, ökad andel hållbart resande samt trygghet i både befintliga och nya miljöer. Vi har historiskt jobbat aktivt med att uppnå dessa värden genom både strategiska ställningstaganden och operativa åtgärder i våra uppdrag. Vi ser nu att den stora satsning på bostadsbyggande i de södra stadsdelarna, sammanlagt 33 000 bostäder, kapacitetsstark kollektivtrafik som sammanbinder Centralstationen med den nya tågstationen i Bergsbrunna tillsammans med fortsatt förtätning i våra stadsnoder och utveckling av tätorter på landsbygden ger den plattform för fortsatt stadsutveckling som behövs i Uppsala.

Rösta och boka plats!

Läs mer om Fastighetsgalan och priserna HÄR!

Här kan du nu också rösta på dina favoriter till de olika priserna.

Missa inte heller att boka in ditt företag på Fastighetgalan i Berns salonger i god tid, platserna brukar ta slut redan innan årsslutet. Du bokar era platser HÄR.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se