Uppåt för Aros i stark bostadsmarknad – Den starka försäljningsutvecklingen är ett tydligt kvitto på att det finns en stabil efterfrågan på våra bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen, säger VD Magnus Andersson.

Uppåt för Aros i stark bostadsmarknad

Ekonomi

11 maj 2021

Aros Bostad visar fortsatt god försäljning och förbättrat resultat i en stark bostadsmarknad.

Bostadsmarknaden har under kvartalet varit mycket god, med en stabil prisutveckling på både lägenheter och småhus, konstaterar Aros i sin kvartalsrapport.

En ökad efterfrågan på större bostäder och stark prisutveckling i områden utanför Stockholms innerstad ligger väl i linje med Aros ambition om att bredda verksamheten geografiskt med en fortsatt satsning på småhus och lägenheter i ett lägre prissegment.

– Under kvartalet sålde vi 94 bostäder på bindande avtal jämfört med 35 bostäder under samma period föregående år. Den starka försäljningsutvecklingen är ett tydligt kvitto på att det finns en stabil efterfrågan på våra bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen, säger VD Magnus Andersson.

Summering av Q1 2021 för Aros enligt segmentredovisningen:

*Nettoomsättningen uppgick till 19 622 TSEK (15 007) och resultat från andelar i intresseföretag till 5 460 TSEK (1 340).

*Totala rörelseintäkter uppgick till 26 215 TSEK (17 081).

*Rörelseresultatet uppgick till 10 482 TSEK (2 396) och rörelsemarginalen var 53,4 procent (16,0).

*Periodens resultat uppgick till 10 027 TSEK (1 787).

*Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 72 210 TSEK (5 184) och periodens resultat före skatt till 56 368 TSEK (–12 420).

*Rörelsemarginalen enligt IFRS var 82,8 procent (neg) och resultat per aktie uppgick till 1,75 SEK (-0,39).

*Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett, under första kvartalet har tillträde och vinstavräkning skett i projekt Link Järva Krog vilket innebär ett väsentligt högre resultat jämfört med samma period föregående år.

*Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 94 (35), antal bokade bostäder uppgick till 0 (4).

*Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 30 (22), varav 7 (5) är under pågående produktion. Totalt är 69 procent (67) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se