Uponor expanderar  i Västerås med Kilenkrysset Uponor expanderar rejält hos Kilenkrysset i Hacksta, Västerås.

Uponor expanderar i Västerås med Kilenkrysset

Uthyrning

1 juni 2021

Kilenkrysset har tecknat nytt hyresavtal med Uponor AB i Hacksta, Västerås. Uponor epxanderar med 10 000 kvadratmeter mark och 4 788 kvadratmeter lokaler.

Hyresavtalet avser Fastigheten Eneberga 1 som idag har en lokalyta på 7 151 kvadratmeter, vilket i nuläget är Uponors nordiska distributionscentral.

Då Uponor inom ramen för 2022 vill ha samlat alla sina svenska verksamheter under ett och samma tak, inklusive all sin prefabrikation, har Kilenkrysset gjort ytterligare ett markförvärv från Västerås stad och utökat den redan befintliga markytan med 10 000 kvadratmeter, vilket kommer att nyttjas som lagerplats för utomhuslagring.

En utbyggnation på 4 788 kvadratmeter, fördelat på 3 586 kvadratmeter lager och 1 202 kvadramteter kontor kommer att genomföras och beräknas vara klar för inflyttning under mitten av 2022.

– Detta är en stor och strategisk satsning som vi gör inom Uponor i stort och jag tycker det visar på den väg som Uponor sedan två år tillbaka vill gå. Att vi är det globala bolaget med styrkan det innebär i innovation och långsiktighet, men med en stark lokal förankring nära marknaden, säger Robert Molund, VD för Uponor AB.

I och med detta blir fastigheten inte längre en renodlad distributionscentral utan kommer att fungera som kundens ”nordiska hubb” med distribution, prefabtillverkning och kulverkap. Inkluderat i utbyggnationen är även moderna kontorsytor för bland annat den svenska sälj- och marknadsorganisationen.

– Uponor har varit vår kund sedan 2012 och vi ser fram emot att få utöka deras anläggning och fortsätta vårt goda samarbete, säger Carina Lindell, Affärsutvecklare på Kilenkrysset AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se