Unobo rekryterar Martin Kjellström
– Det ska bli otroligt spännande att vara med på starten på Unobos resa. Det finns redan en stabil grund med ett fint förvaltningsbestånd från Riksbyggen och många intressanta nyproduktionsprojekt finns i pipeline, säger Martin Kjellström.

Unobo rekryterar Martin Kjellström

Personnytt

7 september 2021

Martin Kjellström är ny kapitalförvaltare på Riksbyggens och SBB:s samägda bolag Unobo.

Martin Kjellström kommer närmast från Barings och tillträdde sin nya tjänst den 1 september.

Riksbyggen flyttade över sina bostadsfastigheter till det nya bolaget Unobo under 2020, då Carl-Johan Hansson tillträdde som VD.

I somras sålde sedan Riksbyggen 70 procent av Unobo till SBB för 6,9 miljarder kronor. Riksbyggen är kvar som långsiktig ägare till 30 procent i bolaget som har ett bostadsbestånd om 5 368 lägenheter.

– Det ska bli otroligt spännande att vara med på starten på Unobos resa. Det finns redan en stabil grund med ett fint förvaltningsbestånd från Riksbyggen och många intressanta nyproduktionsprojekt finns i pipeline, säger Martin Kjellström.

Martin har mer än 20 års erfarenhet från branschen och han varit portföljansvarig på Barings under tio år.

– Med SBB och Riksbyggen som långsiktiga och starka ägare, ett strategiskt samarbete med Riksbyggen och en kompetent organisation så kommer vi att kunna realisera vår goda utvecklingspotential de närmaste åren, säger Carl-Johan Hansson, VD på Unobo.

Namnet Unobo är hämtat från Riksbyggens första chef – arkitekten, formgivaren och stadsplaneraren Uno Åhrén.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se