Undersökning: Så långt flyttar svenskarna Foto: Mäklarhuset

Undersökning: Så långt flyttar svenskarna

Bostäder

12 juni 2019

Den låga rörligheten beskrivs som ett av bostadsmarknadens största problem.

– Många har svårt att hitta en ny bostad och bor därför antingen för stort eller för litet. En viktig orsak till detta kan vara att många är låsta vid ett visst område eller läge, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Lägesbubblan är stark i Sverige. När vi flyttar, då flyttar vi kort. Mäklarhusets undersökning visar att hela två tredjedelar (67 procent) flyttade inom samma kommun vid sin senaste flytt, samtidigt som 37 procent endast flyttade inom samma stadsdel eller område. Dessutom flyttade var femte person mindre än 1000 meter.

I Stockholm, Göteborg och Malmö är boende hälften så benägna jämfört med boende i Norrland att lämna sitt närområde vid en flytt. Sammantaget överväger omkring var tredje storstadsbo enbart en eller två stadsdelar när de byter bostad.

– I storstadsregionerna är det som svårast att hitta en bostad, och det är också där som människor är som mest snäva i sitt flyttbeteende och sitt sökmönster. I vår undersökning ser vi också att det hänger ihop med att man har en förhållandevis låg lokalkännedom om sitt närområde, säger Erik Wikander.

Stockholmare har bättre koll på New York än Nacka

Undersökningen visar även att storstadsborna i fler fall har bättre kunskap om internationella storstäder än närliggande stadsdelar och områden.

Boende i storstäderna säger sig ha bättre koll på internationella storstäder än sina närliggande områden. Fler stockholmare känner till New York väl (26%) än vad de känner till Nacka (19%). Göteborgarna känner till Köpenhamn (38%) i större utsträckning än Kungälv och Kungsbacka (17%) och Malmöborna uppger att de känner till London (42%) i större utsträckning än Lomma (33%).

Stora matchningsproblem för svenskar

Nästan var tredje person i Sverige (30 procent) i åldern 18–39 år söker efter ny bostad. Detta tyder på en tuff bostadsmarknad för unga, med höga ekonomiska inträdesbarriärer samt svårigheter med att byta upp sig till ett större boende. Men den snäva kravbilden kan leda till matchningsproblem.

– Att bryta lägesbubblan är en del i att få till en mer välfungerande bostadsmarknad. Här kommer vi arbeta aktivt med att inspirera människor att upptäcka nya bostäder och områden, avslutar Erik Wikander.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se