Tyska jätten satsar 7,9 miljarder på svenska bostäder – Vi är glada över att samarbeta med Allianz, en globalt ansedd och långsiktig investerare med betydande erfarenhet inom fastighetssektorn, säger Patrik Hall, VD på Heimstaden.

Tyska jätten satsar 7,9 miljarder på svenska bostäder

Transaktion

23 december 2021

Tyska Allianz Real Estate satsar nästan åtta miljarder på bostäder i Stockholm och Malmö i ett nytt JV.

Allianz Real Estate investerar 7,9 miljarder kronor i Heimstaden Bostads svenska portfölj som nyligen förvärvades från Akelius. Detta sker genom bildandet av ett JV om 30,4 miljarder kronor för den centralt belägna portföljen i Malmö och Stockholm.

– Vi är väldigt tillfreds med att gå in i detta joint venture med en storleksmässigt attraktiv och väldiversifierad portfölj. Vårt återfunna intresse för bostadssektorn är en medveten anpassning av vår investeringsstrategi; sektorns stabilitet gör den mycket attraktiv för långsiktiga investerare. Förutsättningarna i Norden är goda, bostadsmarknaden är väletablerad och vi har aktivt inriktat oss på tillväxt i regionen, säger Annette Kröger, VD North & Central Europe för Allianz Real Estate.

– Vi är glada över att inleda ett partnerskap med Heimstaden Bostad AB, en ledande och förstklassig bostadsfastighetsaktör, och vi ser fram emot att transaktionen blir starten på en långsiktig relation. Vi uppskattar Heimstadens entreprenöriella tillvägagångssätt och kundfokus i kombination med en gemensam syn på ambitiösa ESG-mål för portföljen, kommenterar Nicole Pötsch, Head of Acquisitions & Sales North & Central Europe på Allianz Real Estate.

Patrik Hall, VD på Heimstaden, ser mycket positivt på affären:

  – Vi är glada över att samarbeta med Allianz, en globalt ansedd och långsiktig investerare med betydande erfarenhet inom fastighetssektorn. Deras investering och långsiktiga engagemang visar på tillit och förtroende för vår plattform och operativa expertis, och vi ser fram emot att bygga ett starkt och varaktigt partnerskap.

– Allianz delar vårt långsiktiga perspektiv och kundcentrerade mindset, och partnerskapet är ett bevis på vår strategi för ansvarsfull tillväxt genom en skalbar operativ plattform. Allianz är den fjärde investeraren i år som anslutit till Heimstaden Bostad, vilket ytterligare stärker vår kapitalstruktur och vår position som ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag, säger Magnus Nordholm, vice VD och Head of ECM på Heimstaden.

Fastigheter och hållbarhet

De 99 fastigheterna är en del i den portfölj Heimstaden Bostad förvärvade från Akelius, med 3 377 bostäder i Malmö och 5 932 i Stockholm, vilket gör samriskbolaget till en av de största privata bostadsägarna i den svenska huvudstaden.

Samtliga fastigheter har en reglerad hyra med en ekonomisk uthyrningsgrad om ~99% och stabila kassaflöden och attraktiv avkastning på riskjusterad basis.

Samriskbolaget åtar sig Heimstaden Bostads hållbarhetsprogram och förpliktigar sig att investera 1,2 miljarder kronor i energioptimerande lösningar för att reducera utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet.

Struktur och finansiering

Transaktionen kommer att färdigställas i januari 2022.

Samriskbolaget finansieras med eget kapital, inklusive Allianz investering om 7,9 miljarder kronor, samt genom lån från Heimstaden Bostad.

Aktieägarna kommer att inneha en kombination av preferensaktier och stamaktier med olika rättigheter till utdelning och rösträtt.

Heimstaden Bostad kommer att inneha en högre andel stamaktier och samriskbolaget kommer att konsolideras fullt ut i Heimstaden Bostad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se