Tydliga hinder för många flyttsugna svenskar

Tydliga hinder för många flyttsugna svenskar

Analys

1 juli 2022

Nästan fyra av tio svenskar, och tre av fyra mellan 18 och 29 år, vill flytta inom två år

 Det visar en ny Sifo-undersökning från Fastighetsbyrån. Men bland de som vill köpa bostad uppger en majoritet att det finns hinder på vägen. Höga bostadspriser och kontantinsats är det som sätter käppar i hjulet för flest. Att inte hitta en bostad som lever upp till ens krav är också vanligt.

I en ny Sifo-undersökning har Fastighetsbyrån undersökt svenskarnas vilja att flytta och eventuella hinder på vägen. Resultaten visar att 37 % av svenskarna vill flytta inom två år. Bland 18-29-åringar vill hela 74 % byta bostad inom två år. De flesta vill äga sin bostad (34 % bostadsrätt, 32 % villa) medan 21 % föredrar en hyresrätt. Att få en större bostad är den främsta anledningen att flytta följt av vilja att äga sitt boende och önskan att byta område.

Bland de som vill flytta och äga sitt boende uppger en majoritet, 56 %, att det finns hinder för att kunna köpa en bostad. Bland 18-29-åringar upplever 68 % att det finns hinder och 65 % av personer mellan 30 och 49 år upplever samma sak. Flest (55 %) anger de höga bostadspriserna som hinder följt av krav på kontantinsats (41 %).

  • Vi har stora hinder på den svenska bostadsmarknaden, framför allt för de som står utanför och vill in. De höga priserna i kombination med krav på kontantinsats gör det väldigt svårt för en stor grupp. Det behövs bostadspolitiska reformer för att öka rörligheten och inte öka utanförskapet på bostadsmarknaden ytterligare, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Förutom höga priser och kontantinsats uppger även många (35 %) att de har svårt att hitta en bostad som möter deras krav.

  • De har byggts mycket nya bostäder de senaste åren, vilket är bra för att komma till rätta med bostadsbristen. Nu när vi ser en avmattning på marknaden måste vi säkerställa att byggtakten hålls uppe på en någorlunda nivå. Det är också viktigt att det byggs rätt typ av bostäder, utifrån de behov som finns på den lokala orten. På många platser finns det till exempel behov av fler villor, fler bostäder anpassade för äldre och fler billiga bostadsalternativ, säger Johan Engström. 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se