Två bolag får klimatmål godkända av SBTi
AMF Fastigheter och Specialfastigheter har fåt sina klimatmål godkända av SBTi.

Två bolag får klimatmål godkända av SBTi

sustainability

27 augusti 2021

Science Based Targets initiative (SBTi) har nu granskat och godkänt AMF Fastigheters och Specialfastigheters klimatmål.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och FN:s Global Compact.

SBTi:s utsläppsmål är vetenskapsbaserade, vilket innebär att de satts utifrån hur mycket och hur snabbt vetenskapen säger att vi måste minska utsläppen av växthusgaser för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. De ligger i linje med Parisavtalet som stipulerar att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader C. 

AMF Fastigheter

I slutet av 2019 anslöt sig AMF Fastigheter till Science Based Targets initiative och åtog sig därmed att ta fram vetenskapligt förankrade klimatmål i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Sedan dess har bolaget  arbetat med att noga kartlägga och följa upp utsläppen genom hela värdekedjan och  formulerat klimatmål som ska styra verksamheten framåt.  Nu har målen prövats och godkänts av SBTi.

AMF:s konkreta mål är att de direkta utsläppen ska minska med 100 procent till år 2030 och de indirekta utsläppen ska minska med 67 procent per kvadratmeter under samma period.  

– Godkännandet av våra klimatmål är en viktig milstolpe i AMF Fastigheters historia. Samtidigt inser vi att detta bara är början och att en större omställning måste till för att vi ska nå 1,5 gradersmålet. Vi ser fram emot att tillsammans med hyresgäster, leverantörer och branschen som helhet bidra till omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv, säger Mats Hederos, AMF Fastigheters VD.

Genom de mål som nu har antagits förbinder sig AMF Fastigheter att minska de direkta utsläppen,  som kommer från till exempel tjänstebilar och  köldmedia, samt utsläppen från inköpt energi med 100 procent fram till 2030 jämfört med basåret 2020.

AMF Fastigheter  förbinder sig också  att minska de indirekta utsläppen, från  till exempel inköp och fastighetsutveckling, med 67 procent per kvadratmeter under samma tidsperiod.   Det är här den större delen av AMF Fastigheters miljöpåverkan finns i dag, häri ligger också den större utmaningen.  

 Viktiga fokusområden under 2021 är bland annat att  underlätta för kunder och hyresgäster att sänka sitt klimatavtryck samt  att ta fram klimatdeklarationer vid lokalanpassningar.   

Specialfastigheter 

Specialfastigheters långsiktiga mål är att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2045. För att lyckas med det har Specialfastigheter tagit fram nya utsläppsmål för koldioxid som riktar in sig på bolagets största utsläpp, både direkta och indirekta.

Specialfastigheters vetenskapsbaserade mål innebär att man ska:

*Minska de absoluta utsläppen i scope 1 och scope 2 med 50 % till 2030 (med 2018 som basår)

*Minska utsläppen från byggnation i scope 3 med 50 % per byggd kvm BTA till 2030 (med 2018 som basår).

– Det här är den kanske enskilt viktigaste fråga jag varit med och beslutat om under min tid som vd på företaget. Vår planet befinner sig i ett krisartat läge och det är verkligen oerhört viktigt att vi alla kavlar upp ärmarna och gör det som krävs för att hejda utvecklingen med den globala uppvärmningen. Därför känns det extra bra att en stor och oberoende expertorganisation har granskat och godkänt våra nya utsläppsmål som vi nu börjar jobba med direkt, säger Åsa Hedenberg, VD på Specialfastigheter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se