Turning Torso blir miljöbyggnad Turning Torso är nu certifierad enligt Miljöbyggnad iDrift nivå silver.

Turning Torso blir miljöbyggnad

sustainability

29 december 2021

Turning Torso, Nordens högsta och antagligen mest skruvade byggnad, har utsetts till Miljöbyggnad.

HSB Malmö ser det som startskottet för ett fortsatt arbete med att befästa sina hållbara rutiner och fastigheter.

Miljöbyggnad iDrift lanserades av Swedish Green Building Council i juni 2020 och hittills har 84 objekt certifierats.

Nästan omedelbart startade HSB Malmö arbetet med att certifiera Turning Torso enligt Miljöbyggnad iDrift.

Sedan tidigare bygger HSB Malmö all sin nyproduktion i enlighet med Miljöbyggnad nivå silver, som är certifieringen för nybyggda fastigheter.

– Det här var något av ett test för oss, ett sätt att doppa tån i vattnet. Det vi ser som en fördel med att certifiera våra fastigheter är att vi får ordning och reda, och bra utgångspunkter inför vårt framtida förbättringsarbete, säger Jörgen Åkesson, projektledare.

Två resurser från HSB Malmö har arbetat från föreningens sida med certifieringen av Turning Torso, projektledaren Jörgen Åkesson, och kundvärden Roland Wirén.

– Turning Torso är en väldigt komplex byggnad, som genererar en hel del dokumentation. Det har egentligen inte varit några utmanande uppgifter för den här certifieringen, förutom den då stora mängden material vi behövt gå igenom, säger Roland Wirén.

Han tror inte att det skulle vara lika betungande att göra ytterligare certifieringar, då HSB Malmös mest komplicerade byggnad nu är avverkad.

– Det vore intressant att göra certifieringen för ett mer klassiskt malmöitiskt flerfamiljshus från till exempel 1950-talet. Det känns också som om det är görbart, säger Roland Wirén.

– Det är också planen och förhoppningen, att vi kan göra det 2022. Då kan vi visa att man kan utföra certifieringen Miljöbyggnad iDrift för fastigheter över hela spektret, så att säga, säger Jörgen Åkesson.

 

Faktaruta

Om Turning Torso

• Turning Torso är 190 meter högt, består av 147 hyreslägenheter samt kontor med mötes- och konferensverksamhet.

• Fastigheten är byggd i nio delar som skruvar sig 90 grader, och ritades av arkitekten Santiago Calatrava. Turning Torso stod färdig 2005.

• Byggnaden fick certifieringen Miljöbyggnad iDrift nivå silver den 13 december 2021. Turning Torso förvaltas av Sundsfastigheter AB, ett helägt dotterbolag till HSB Malmö.

Om Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen.

Sweden Green Building Council tog hösten 2017 beslut om att ett certifieringssystem för byggnader i drift skulle utvecklas inom ramen för Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader – Miljöbyggnad.

Certifieringen fick namnet Miljöbyggnad iDrift och lanserades sommaren 2020.

Miljöbyggnad iDrift bidrar till en förbättrad miljöprestanda för byggnader genom dess drift och förvaltning. Certifieringen ska driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder.

Miljöbyggnad iDrift är möjligt att använda för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation och ägandetyp.

Miljöbyggnad iDrift omfattar fem områden:

Inomhusmiljö – omfattar brukarnas direkta upplevelser av komfort.

Hälsa – avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.

Klimatpåverkan – avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.

Resurser – avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.

Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

Dessa fem områden innefattar 14 indikatorer som definierar olika delar av byggnaden, driften och förvaltningen.

Det finns tre betygsnivåer inom Miljöbyggnad iDrift; Brons, Silver och Guld.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se