Tummen upp för jämställda byggarbetsplatser Bild: Ramirent

Tummen upp för jämställda byggarbetsplatser

Reportage

1 december 2022

Idag är ca 11 procent av de som jobbar inom byggbranschen kvinnor. En siffra som ökar, om än långsamt. Samtidigt är viljan att skapa en mer jämställd byggbransch stor. Det visar årets Ramirentrapport där 500 personer inom branschen har fått svara på frågor om jämställdhet, machokultur och inkludering.

En jämställd arbetsplats blir även roligare, det tycker 86 procent av de tillfrågade. 55 procent menar samtidigt att den blir mer effektiv.

– Anledningarna till att det blir mer effektivt är flera, men bland annat ökar effektiviteten när man får in olika perspektiv på lösningar. En annan aspekt är att vi faktiskt bygger samhällen för både kvinnor och män och därför är det viktigt att vi får in det perspektivet bland alla som bygger, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

Att tvätta bort machokulturen är något branschen jobbar med. I Ramirentrapporten uppger 8 av 10 att en mer jämställd arbetsplats leder till mindre machokultur, där man är mer respektfulla mot varandra och säger ifrån om någon uttalar sig olämpligt. Lika många tycker att arbetsklimatet blir trevligare och 68 procent att det blir mindre spänningar i gruppen. 59 procent uppger att man får tänka lite mer på vad man säger.

Synliggöra olika kompetenser

Samtidigt finns det en del kvar att jobba på. Bara 68 procent tycker t ex att deras arbetsplats är anpassad för kvinnor idag. Och när det kommer till att anställa personer med olika kön, bakgrund eller sexuell läggning, är det endast 64 procent som tycker att man jobbar aktivt för det.

– Här behöver branschen bli bättre. Vi behöver kompetenser inom många olika områden, allt från tjänstemän inom IT och hållbarhet till yrkesarbetarsidan. Ska vi lyckas fånga dem, måste vi kunna attrahera de som kanske inte i första hand ser byggbranschen som ett givet val. En nyckel för att lyckas med det, är att ännu tydligare synliggöra de olika kompetenser som finns inom branschen idag och även lyfta hur vi bidrar till att bygga vårt samhälle, avslutar Anna Klebe.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se