Trio på nyckelposter förstärker Trianon Morgan Palmgren, Jonas Karlsryd och Linus Svensson förstärker Trianons organisation.

Trio på nyckelposter förstärker Trianon

Personnytt

7 april 2021

För att öka takten ytterligare inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion har Trianon förstärkt organisationen med tre erfarna personer.

Jonas Karlsryd har tillträtt rollen som transaktionschef och för att utveckla och förstärka Trianon inom nyproduktion har Morgan Palmgren och Linus Svensson rekryterats som affärs-/projektutvecklare nyproduktion.

Under 2021 planerar Trianon att byggstarta 700 lägenheter och rusta upp 200 i det befintliga lägenhetsbeståndet i Malmö med omnejd. Det är mot denna bakgrund de nya reakryteringarna nu görs.

Nye transaktionschefen Jonas Karlsryd har arbetat på Trianon sedan 2010, både som förvaltare och som business controller, och har genom åren haft en aktiv roll i samband med bolagets många förvärv samt investeringar i befintligt bestånd. Jonas kommer från och med nu att ingå i Trianons ledningsgrupp.

Morgan Palmgren, som blir affärs-/projektutvecklare nyproduktion, har arbetat på Peab sedan 2004, i huvudsak med nyproduktion av bostäder. De senaste tio åren har Morgan haft roller inom arbets- och projektledning i flertalet projekt och som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

Linus Svensson, som också får rollen som affärs-/projektutvecklare nyproduktion, har även han en bakgrund inom Peab. Han har arbetat på sedan 2007 med fokus på nyproduktion av bostäder, kommersiella lokaler samt samhällsfastigheter, bland annat inom arbets- och projektledning, som entreprenadingenjör med mera. Som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu inrättar tre nya roller, vilket kommer att möjliggöra bolagets fortsatta utveckling i ett högt tempo, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Jonas Karlsryd tillträdde sin nya roll den 1 april. Morgan Palmgren och Linus Svensson börjar på Trianon den 6 april. 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se