Trianon vill emittera halv miljard Foto: Riksbanken

Trianon vill emittera halv miljard

Ekonomi

1 april 2019

Trianon utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation. De har valt Nordea som rådgivare.

Som en del av Trianons fortsatta utveckling och i syfte att ytterligare stärka sin finansiella ställning samt möjliggöra för bolaget att kunna tillvarata investeringsmöjligheter undersöker bolaget möjligheten en emission på den nordiska marknaden.

Fastighetboalget vill emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån med evig löptid på den nordiska marknaden och Nordea har valts som rådgivare.

Hybridobligationen kommer att emitteras under ett ramverk om en halv miljard.

Emissionslikviden från hybridobligationen kommer att användas i enlighet med bolagets hållbara ramverk daterat 31 mars 2019 samt delfinansiera det förvärv av 781 lägenheter med ett fastighetsvärde om 900 miljoner belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö. Denna affär offentliggjordes i februari 2019 och som förväntas tillträdas den 30 april 2019.

Hybridobligationen kommer att redovisas som eget kapital.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se