Trianon till Nasdaqs huvudmarknad

Trianon till Nasdaqs huvudmarknad

Ekonomi

14 december 2020

Trianon infriar sitt mål och listas före årsskiftet på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Fastighets AB Trianons ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Första dagen för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till den 17 december 2020 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är beräknad till den 16 december 2020.

– Listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad har varit ett viktigt mål 2020 för att långsiktigt utveckla Trianon. Det här ger oss ytterligare möjligheter att utveckla bolaget och skapa värde för aktieägare, säger VD Olof Andersson.

Trianon har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på Trianons webbplats omkring den 15 december.

Malmöbaserade Trianon redovisade en rapport för årets tredje kvartal med idel positiva siffror. Företaget har hållit sig till en tydlig och framgångsrik fastighetsstrategi som lett till en mycket stark tillväxt de senaste åren.

Hittills i år har Trianon förvärvat för över en miljard kronor. Bland annat 300 lägenheter av allmännyttan i Skurup, fastigheter i centrala Malmö, bostäder och butiker i centrala Limhamn och nu senast under senhösten 200 lägenheter av kommunala Svedalahem.

Trianon gör också stora satsningar på nyproduktion, inte minst i nya Sege Park i Malmö där detaljplan nu är klar och byggstart sker fösta halvåret 2021.

– Projektet omfattar 6 000 kvadratmeter BTA och har en mycket tydlig miljö- och hållbarhetsprägel. Nästa år blir det även byggstart för bland annat ytterligare bostäder och ungdomslägenheter i Malmö och ett nytt bibliotek i Rosengård, berättar Olof Andersson.

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se