Trianon stärker sin position i Limhamn Fastigheten i Limhamn omfattar 2 170 kvm uthyrningsbar yta.

Trianon stärker sin position i Limhamn

Transaktion

5 oktober 2021

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en minoritetsandel i ett, tidigare delägt, bolag som äger handelsfastigheten Skrattmåsen 13 i centrala Limhamn i västra Malmö.

Fastigheten omfattar 2 170 kvm uthyrningsbar yta. Avtal har tecknats om förvärv av minoritetsandelar motsvarande 50 procent av fastigheten Skrattmåsen 13 i centrala Limhamn.

Efter förvärvet äger Trianon 100 procent i bolaget och fastigheten.

Förvärvet sker genom köp av en minoritetsägares andel i bolag. Tillträde har skett 30 september 2021.

Förvärvet finansieras genom upptagande av nya lån och befintlig kassa.

Förvärvet av fastigheten, som redan tidigare konsoliderats i räkenskaperna, innebär en positiv påverkan på vinst per aktie och långsiktigt substansvärde.

– Med detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i centrala Limhamn. Här har vi både bostäder och mycket väl fungerande handel med fullt uthyrda fastigheter, säger Olof Andersson VD på Trianon.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se