Trianon refinansierar banklån om 2,6 miljarder

Trianon refinansierar banklån om 2,6 miljarder

Ekonomi

10 juni 2020

Trianon har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 2,6 miljarder kronor i befintliga banklån.

Dessutom har bolaget erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer om 350 Mkr.

Som tidigare pressmeddelats i samband med offentliggjort återköpserbjudande av seniora icke-säkerställda obligationer, har Trianon dessutom erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer med förfall i februari 2021 om 350 Mkr. Bolaget har för avsikt att löpande bedöma möjligheterna att göra eventuella ytterligare köp av obligationer över marknaden utöver avslutat återköpserbjudande 2 juni 2020.

Den nya finansieringen innebär en förlängd kapitalbindning samt en sänkt genomsnittlig ränta.

– Det är glädjande att vi genom goda relationer med våra banker kan refinansiera stora delar av vår låneportfölj under rådande osäkerhet på finansmarknaden. Med en stor andel bostäder och samhällsfastigheter i vår fastighetsportfölj har vi en stark finansiell ställning, säger Olof AnderssonOlof Andersson VD på Trianon.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se