Trianon noterar obligation Olof Andersson, vd, Trianon. Foto: Faksimil EFN

Trianon noterar obligation

Ekonomi

11 april 2019

Nu tar bolaget in 400 miljoner kronor som ska gå till att finansiera ett nytt stor köp. Emissionsdatum planeras till den 17 april 2019.

Trianon har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 miljoner under ett ramverk om en halv miljard kronor på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och blev väsentligt övertecknad framförallt av institutionella investerare. Hybridobligationen emitteras under ett ramverk om en halv miljard och har evig löptid. Hybridobligationen kommer att löpa med en initial rörlig ränta om Stibor 3m + 7,0 procent.

Hybridobligationen kommer att bokföras som eget kapital.

Emissionslikviden från hybridobligationen kommer att användas i enlighet med bolagets hållbara ramverk, med inriktning på social hållbarhet, daterat 31 mars 2019, inklusive delfinansiering av det förvärv om 781 lägenheter med ett underliggande fastighetsvärde om 900 miljoner belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö som offentliggjordes i februari 2019 och som förväntas tillträdas den 30 april 2019.

– Det starka investerarintresset, i synnerhet från ett antal större norska, finska, danska och svenska institutionella investerare, ser vi som ytterligare en bekräftelse på att vår investeringsstrategi med att äga och förvalta ett koncentrerat bestånd i Malmö uppskattas av kapitalmarknaden. Huvudsakligen består beståndet av bostads- och samhällsfastigheter med attraktiva inslag av nyproduktion av hyresrätter och fastighetsutveckling. Vidare är det glädjande att vi i och med denna Hybridobligation är med och bidrar till en socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Malmö, säger Trianons vd Olof Andersson i en kommentar.

Nordea har agerat som finansiell- och hållbarhetsrådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat som legal rådgivare.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se