Trianon innehar nu 96 procent av Signatur
Trianons med VD Olof Andersson innehar nu 96 procent av aktierna i Signatur.

Trianon innehar nu 96 procent av Signatur

Ekonomi

21 september 2021

Efter utgången av acceptperioden innehar Trianon cirka 96,1 procent av aktierna i Signatur Fastigheter.

Trianon lämnade den 24 augusti 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB ( enligt reglerna om budplikt.

Acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 20 september 2021.

Efter utgången av acceptperioden innehar Trianon cirka 96,1 procent av aktierna i Signatur Fastigheter.

När erbjudandet lämnades innehade Trianon totalt 16 015 485 B-aktier i Trianon, motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster i Signatur.

Efter erbjudandets offentliggörande har Trianon förvärvat ytterligare totalt 5 443 509 B-aktier i ett antal olika transaktioner på Nasdaq First North Growth market.

Fram till och med den 20 september 2021 hade 6 147 A-aktier och 12 142 505 B-aktier lämnats in i erbjudandet, motsvarande cirka 34,7 procent av antalet aktier och 34,8 procent av antalet röster.

Trianon innehar därmed totalt 6 147 A-aktier och 33 601 499 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 96,1 procent av antalet aktier och 96,0 procent av antalet röster i Signatur.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat erbjudandet förväntas påbörjas den 23 september 2021.

Carnegie Investment Bank AB har agerat rådgivare till Trianon i transaktionen och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se