Trianon gör ytterligare Malmöförvärv
Foto: Pixabay

Trianon gör ytterligare Malmöförvärv

Transaktion

2 januari 2019

Den förvärvade fastigheten på Hermodsdal i Malmö är belägen i anslutning till Trianons övriga fastigheter i området.

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö omfattande cirka 4 000 kvadratmeter fördelat på 51 lägenheter. Det underliggande fastighetsvärdet är 66,5 Mkr.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Docenten 4 på Hermodsdal omfattande cirka 4 000 kvm bostäder fördelat på 51 lägenheter. Säljare är Glimmerstjärnan AB och underliggande fastighetsvärde uppgår till 66,5 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 15 700 kr per kvadratmeter efter avdrag för latent skatt om 3,5 Mkr.

Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde av fastigheten planeras till den första mars 2019. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

- Förvärvet ligger i linje med vår strategi att förvärva bostadsfastigheter. Fastigheten ligger i direkt anslutning till våra fastigheter på Hermodsdal och passar väl in i vår förvaltningsmodell, säger Olof Andersson VD på Trianon.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se