Trianon förvärvar resterande 50 procent

Trianon förvärvar resterande 50 procent

Transaktion

2 juni 2022

Trianon förvärvar resterande 50 procent av ett tidigare delägt bolag som äger butiks- och bostadsfastigheten Svedala 8:16 i centrala Svedala. 

Fastigheten har en yta om cirka 3 400 kvm innehållande en Hemköpbutik och 6 lägenheter. Därtill finns stora utvecklingsmöjligheter.

Avtal har tecknats om förvärv av resterande 50 procent av fastigheten Svedala 8:16 i centrala Svedala. Förvärvet innebär att Trianon blir helägare till fastigheten som idag innehåller en framgångsrik och lönsam Hemköpbutik med stark förankring i Svedala.

Det underliggande fastighetsvärdet är 39 Mkr, vilket motsvarar ett pris om 11 500 kronor per kvadratmeter.

Förvärvet har skett genom köp av säljarens andel i bolaget. Tillträde har ägt rum den 1 juni 2022.

”I utmanande tider ges möjligheter till bra förvärv. Nu stärker vi vår position ytterligare i centrala Svedala där vi nu både har väl fungerande handel och flertalet bostadsfastigheter samt i framtiden nyproduktion av cirka 200 bostäder, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se