Trianon förvärvar för 900 miljoner Olof Andersson, vd på Trianon. Foto: Trianon

Trianon förvärvar för 900 miljoner

Transaktion

28 februari 2019

Trianon har tecknat avtal om att förvärva ett fastighetsbestånd i Malmö om 781 lägenheter samt ett mindre antal kommersiella lokaler.

Fastigheterna är belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö och förvärvet har ett underliggande fastighetsvärde om 900 Mkr. Säljare är Willhem och tillträde beräknas ske den 30 april 2019. Med förvärvet, som är Trianons största förvärv, når bolaget sitt långsiktiga mål om ett fastighetsvärde på 6,6 Mdkr redan under 2019.

Avtal har tecknats om förvärv av 11 bostadsfastigheter på Hermodsdal och Almhög i Malmö. Säljare är Willhem Fastigheter AB och underliggande fastighetsvärde uppgår till 900 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 16 200 kr per kvadratmeter efter avdrag för latent skatt. Fastigheterna bestående av 781 lägenheter har möjlighet till uppgradering, då beståndet bara är delvis renoverat.

De förvärvade fastigheterna är belägna i anslutning till Trianons övriga fastigheter på Hermodsdal. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde av fastigheterna planeras till den 30 april 2019. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

- Med dagens förvärv, som är vårt största hittills, kommer vårt fastighetsvärde att överstiga målet om 6,6 Mdkr. Tillsammans med våra befintliga fastigheter i området, ger detta oss en stark ställning med totalt 1 140 lägenheter på Hermodsdal, säger Olof Andersson VD på Trianon.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se