Trianon förvärvar för 169 miljoner i Svedala – Vi tror på Svedala som en framåt och attraktiv kommun och ser fram emot att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen, säger Trianons VD Olof Andersson.

Trianon förvärvar för 169 miljoner i Svedala

Transaktion

22 mars 2021

Trianon förvärvar en bostäder, byggrätter och en utvecklingsfastighet för totalt 169 miljoner kronor i centrala Svedala.

Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi att verka även i Malmös omnejd.

Säljare är Svedala kommun via två av sina bolag.

Av Bostads AB Svedalahem köper Trianon fastigheten Svedala 59:1-4 (Svedalagården) som omfattar cirka 14 000 kvadratmeter fördelat på 208 lägenheter.

Och av Svedala Exploaterings AB förvärvas utvecklingsfastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus) omfattande cirka 1 600 kvadratmeter yta med möjlig bostadsförtätning.

Dessutom är ett markanvisningsavtal tecknat med Svedala kommun avseende Svedala 25:18 (Gamla IP) med möjlig byggrätt om cirka 10 000 kvadratmeter BTA fördelat på 90-120 lägenheter.

Det överenskomna fastighetsvärdet för bostadsfastigheten, baserat på marknadsvärderingar, uppgår till 161 miljoner kronor, vilket motsvarar ett värde på cirka 11 500 kr per kvadratmeter.

Överenskommet fastighetsvärde baserat på marknadsvärderingar för utvecklingsfastigheten är 7,5 miljoner kronor.

Förvärvet sker i bolagsform för bostadsfastigheterna och utvecklingsfastigheten.

Tillträde av fastigheterna planeras till den 1 april 2021. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

"Vi tror på Svedala"

– Det här är vårt första större förvärv av bostäder i Svedala och vi ser fram emot att tillämpa vår förvaltningsmodell med stort engagemang och hög lokal närvaro. Att som långsiktig ägare dessutom ha möjlighet att utveckla ytterligare bostäder i Svedala innebär stor potential till värdeskapande för Trianon, säger VD Olof Andersson.

De förvärvade fastigheterna är belägna i centrala Svedala med gångavstånd till service och tågstation. Svedala var den kommun i Skåne som ökade mest i befolkningsantal 2020.

– Vi tror på Svedala som en framåt och attraktiv kommun och vi ser fram emot att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen, förklarar Olof Andersson.

– Vi välkomnar en seriös och långsiktig fastighetsägare till Svedala, vi har haft ett mycket gott samarbete i och med överlämnandet av våra fastigheter och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med stadsutvecklingen, säger Cecilia Önnevik, VD för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.

– Det är glädjande att Trianon nu etablerar sig i Svedala kommun och bidrar till att kommunen kan fortsätta att växa på ett hållbart och planerat sätt, säger Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se