Trianon: Förvaltningsresultatet upp med 17 procent – Våra senaste transaktioner ökar vår förvärvskapacitet och kapacitet för nyproduktion ytterligare, säger Trianons VD Olof Andersson.

Trianon: Förvaltningsresultatet upp med 17 procent

Ekonomi

16 juli 2021

Trianon redovisar en fortsatt positiv utveckling. Förvaltningsresultatet steg med 17 procent i Q2 2021, jämfört med samma period förra året.

– Trianon uppvisar vid halvårsskiftet ännu ett lönsamt kvartal med hög tillväxt och ökningar på samtliga nivåer. Hyresintäkterna ökar andra kvartalet med 14 procent, driftnettot med 10 procent och förvaltningsresultatet med 17 procent, säger Trianons VD Olof Andersson och fortsätter:

– På en stark marknad är det utmanande att hitta kloka affärer och därför är jag både glad och stolt över våra senaste transaktioner. Dessa ökar vår förvärvskapacitet och kapacitet för nyproduktion ytterligare, vilket möjliggör fortsatt goda affärer och att vi även framåt når våra finansiella mål med god marginal.

Summering av första halvåret 2021 för Trianon:

*Hyresintäkterna ökade med 15 procent och uppgick till 303,3 Mkr (263,2).

*Driftsöverskottet ökade med 13 procent och uppgick till 188,6 Mkr (167,3) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (64).

*Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 119,1 Mkr (102,5).

*Periodens resultat uppgick till 519,4 Mkr (114,8) varav 513,0 Mkr (110,9) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden om 13,22 kr (2,65).

*Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 487,4 Mkr (103,6). Värdeförändring derivat uppgick till 39,4 Mkr (-69,9).

Summering av Q2 2021 för Trianon:

*Hyresintäkterna ökade med 14 procent och uppgick till 152,6 Mkr (134,0).

*Driftsöverskottet ökade med 10 procent och uppgick till 101,0 Mkr (91,9) och överskottsgraden uppgick till 66 procent (69).

*Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 66,4 Mkr (56,8).

*Periodens resultat uppgick till 221,4 Mkr (72,6) varav 219,9 Mkr (70,6) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden om 5,64 (1,74).

*Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 208,0 Mkr (50,0).

*Värdeförändring derivat uppgick till -2,2 Mkr (-20,6).

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se