Trianon fortsätter förvärvsoffensiv i Malmö
Fastigheten Härsjön 4 i Malmö omfattande cirka 3 200 kvm uthyrningsbar yta samt ett hyresvärde om 5,1 Mkr.

Trianon fortsätter förvärvsoffensiv i Malmö

Transaktion

22 november 2021

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en samhällsfastighet i centrala Malmö omfattande cirka 3 200 kvm.

Det överenskomna fastighetsvärdet är 70 Mkr och fastigheten har ett hyresvärde om 5,1 Mkr.

Affären är i linje med bolagets strategi att förvärva bostäder och samhällsfastigheter med utvecklingspotential i Malmö med omnejd.

Fastigheten Härsjön 4 i Malmö omfattande cirka 3 200 kvm uthyrningsbar yta samt ett hyresvärde om 5,1 Mkr.

Fastigheten som ligger på Hålsjögatan byggdes 1980 och hyrs idag av Malmö stad som bedriver verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Säljare är Casasvea. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde av fastigheten beräknas ske den 1 december 2021.

– Vi gör ännu ett förvärv i Malmö, denna gång av en samhällsfastighet med en långsiktig hyresgäst samt utvecklingspotential i form av en möjlig byggrätt, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se