Trianon expanderar – köper utanför Malmö

Trianon expanderar – köper utanför Malmö

Transaktion

29 maj 2020

Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter.

Det överenskomna fastighetsvärdet är 247 Mkr. Förvärvet är det första i en närliggande kommun, i enlighet med bolagets strategi att verka även i Malmös omnejd.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheterna Östergård 1-3, Björnen 6 samt Björnen 8 i Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter. Säljare är det kommunala fastighetsbolaget AB Skurupshem och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 247 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 11 100 kr per kvadratmeter.

De förvärvade fastigheterna är belägna i centrala Skurup med gångavstånd till tågstationen. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde av fastigheterna planeras till den 1 juli 2020. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

– Det här är vårt första förvärv av bostäder i en närliggande kommun till Malmö och vi ser fram emot att använda vår förvaltningsmodell även här. Vi kommer att ta en aktiv roll i Skurups samhällsutveckling genom nära förvaltning och vårt etablerade bosociala arbete, säger Olof AnderssonOlof Andersson VD på Trianon.

– Vi har fokuserat på att hitta en välkänd aktör med gott rykte och som investerar i hyresfastigheter på lång sikt. Vi är övertygade om att våra hyresgäster kommer uppleva sin nya hyresvärd på samma positiva sätt som Skurupshem, säger Pierre Esbjörnsson, Skurupshems VD.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se