Trianon blir näst största ägare i Signatur
– Signatur Fastigheter är ett välskött bolag och vi ser fram emot att vara med som en långsiktig aktieägare, säger Olof Anderson, VD i Trianon.

Trianon blir näst största ägare i Signatur

Transaktion

5 maj 2021

Trianon tecknar genom en riktad emission 3 000 000 aktier i Signatur till en kurs om 17,50 kronor, och blir därmed Signatur Fastigheters näst största ägare.

Signatur Fastigheter är noterat på Nasdaq First North Growth Market med ett fastighetsbestånd i bland annat södra Sverige. Fastighetsportföljen utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter och aktieförvärvet ses som en strategisk placering för Trianon.

Aktieförvärvet innebär att Trianon blir näst största ägare med en ägarandel om 10,3 procent.

– Vi verkar på samma marknad, en marknad som vi på Trianon både kan och tror mycket på. Signatur Fastigheter är ett välskött bolag och vi ser fram emot att vara med som en långsiktig aktieägare, säger Olof Anderson, VD i Trianon.

– Det är mycket stimulerande att hälsa Trianon välkommen som större aktieägare i bolaget. Vi har en rad konkreta affärer som mycket väl matchar vår strategi om att förvärva kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Vårt fastighetsbestånd har expanderat kraftigt under året och uppgår nu till cirka 1,3 miljarder. Ambitionen är att fortsatt växa och nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder under 2021, säger Dan Astrén, VD i Signatur Fastigheter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se