Trianon blir helägare till bostadsfastigheter i Malmö
Fastighetens Häggen 13 i centrala Malmö är nu helägt av Trianon.

Trianon blir helägare till bostadsfastigheter i Malmö

Transaktion

4 juni 2021

Trianon har tecknat avtal om förvärv av minoritetsandelar i två, idag delägda, bolag.

Bolagen äger vardera bostadsfastigheterna Häggen 13 i centrala Malmö och Ugglan 21 på Limhamn.

Fastigheterna omfattar tillsammans 258 lägenheter och 19 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Avtal har tecknats om förvärv av minoritetsandelar motsvarande 32,5 procent av fastigheten Häggen 13 i centrala Malmö och 50 procent av fastigheten Ugglan 21 på Limhamn.

Efter förvärvet äger Trianon 100 procent av de båda bolagen och därmed också fastigheterna.

Förvärvet sker genom köp av minoritetsägares andelar i bolagen. Tillträde planeras senast till den 1 juli 2021.

Förvärvet finansieras genom upptagande av nya lån och befintlig kassa. Förvärvet av fastigheterna, som redan tidigare konsoliderats i räkenskaperna, innebär en påverkan på nyckeltalen vinst per aktie och långsiktigt substansvärde. Vinst per aktie hade påverkats positivt med cirka 0,40 kronor per aktie beräknat proforma för helår 2020. Det långsiktiga substansvärdet påverkas positivt med cirka 0,80 kronor per aktie på tillträdesdagen.

– Med detta förvärv blir vi helägare till ytterligare två attraktiva bostadsfastigheter på bra lägen i Malmö. Förvärvet bidrar positivt till Trianons lönsamhet även framöver, säger Olof Andersson VD på Trianon

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se