Trianon ansöker om notering av obligation

Trianon ansöker om notering av obligation

Ekonomi

1 oktober 2020

Trianon emitterade den 1 september 2020 ytterligare hybridobligationer om 100 miljoner kronor under sitt utestående subordinerade efterställda hållbara obligationslån med evig löptid

Trianon offentliggör prospekt och ansöker om notering av ytterligare hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm.

I och med emissionen av Hybridobligationerna är ramverket om 500 miljoner kronor således fullt utnyttjat.

Bolaget har, i enlighet med villkoren för Hybridobligationerna, ansökt om notering av Hybridobligationerna på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 1 oktober 2020.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se