Trendspaning: Fortsatt minskning i sökningarna på kontor
Bild: Unsplash

Trendspaning: Fortsatt minskning i sökningarna på kontor

Analys

3 november 2023

Nya siffror från Lokalguiden visar att sökningarna på kontor i centrala lägen minskar fortsatt under oktober månad.

Sökningarna för kontorslokaler på 10-100 kvadratmeter, i de centrala delarna av Sveriges tre största städer, minskade i Stockholm med 32 procent, i Göteborg med 52 procent och Malmö med 40 procent under oktober jämfört med samma period förra året. Jämför man oktober månad med föregående månad i år har sökningarna minskat med 11 procent i Stockholm, 9 procent i Göteborg och med 7 procent i Malmö.

Bland sökningarna på kontorslokaler på 100-250 kvadratmeter minskade sökningarna under oktober med 33 procent i Stockholm, i Göteborg med 15 procent medan de ökade med 32 procent i Malmö jämfört med föregående år. Jämfört med föregående månad, september, har sökningarna under oktober minskat med 19 procent i Stockholm medan de ökade med 15 procent i Göteborg och med 29 procent i Malmö.

– Trenden visat att marknaden är fortsatt tuff, och inte bara för fastighetsägarna, utan även för de lokalsökande. Många väljer att sitta kvar i sina befintliga lokaler i väntan på att ränteläget ska stabiliseras, det märkte vi av när vi nyligen arrangerade vår mässa Nylokal där vi bjuder in lokalsökande företag att träffa fastighetsägare face to face. Trots ihärdigt arbete hade vi ett stort bortfall, säger Daniel Åberg, vd på Lokalguiden och fortsätter:

– Vi på Lokalguiden spelar en viktig roll för fastighetsägarna, med våra tjänster kan de synas bättre mot de lokalsökande företagen och attrahera nya hyresgäster.

I Stockholm minskade sökningarna på kontor under oktober i storleksspannet 250-400 kvadratmeter med 37 procent, med 8 procent i Göteborg och med 54 procent i Malmö jämfört med samma period förra året. Jämfört med oktober månad minskade sökningarna i Stockholm med 17 procent, med 28 procent i Göteborg medan de i Malmö ökade med 0,6 procent.

I spannet 400-600 kvadratmeter minskade antalet sökningar under oktober jämfört med samma period förra året, de har backat med 22 procent i Stockholm, 52 procent i Göteborg och 68 procent i Malmö. Jämför man med föregående månad ser vi att siffrorna minskat under oktober med 21 procent i Stockholm, 39 procent i Göteborg medan de står kvar på samma nivåer i Malmö.

I det allra största spannet, 600+ kvadratmeter ser trenden fortsatt dyster ut. Jämfört med föregående år minskade sökningarna i Stockholm med 23 procent, i Göteborg med 46 procent och i Malmö med 42 procent. Jämför man med föregående månad har sökningarna minskat i Stockholm med 19 procent och med 13 procent i Göteborg medan de ökade i Malmö med 12 procent.

– Under september såg vi för andra månaden i rad, en ökning i det största storleksspannet. I oktober har dock sökningarna minskat något, men det är också i detta spannet det skett minst förändring, säger Daniel Åberg avslutningsvis.

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se