Tre samarbetstrender för 2023
Bild: Poly

Tre samarbetstrender för 2023

Analys

25 november 2022

Mycket har hänt under de senaste åren gällande sättet vi arbetar och samarbetar på, och mycket kommer fortsätta hända. Anpassade enheter, mellanmänsklig kontakt och flexibelt hybridarbete är områden som alla är under förändring. Vad kan vi egentligen förvänta oss av 2023 när det kommer till samarbeten?

Mötesteknik och sättet vi ser på samarbeten har under de senaste åren förändrats och både metoder och teknik utvecklas snabbt. Under pandemin blev hybridarbete en bekant term för många företag och arbetsplatser, och regel snarare än ett undantag. När pandemin sedan avtog och vi kunde återgå till mer normala förhållanden hade vi byggt nya vanor och upptäckt nya möjligheter när det kommer till var ifrån arbetet kan ske. Under 2022 har vi lärt känna de nya sätten att arbete på men vad kommer härnäst? Kommunikationsföretaget Poly har identifierat tre trender inom samarbetsteknik för 2023.

En enad syn på hybridarbete

2022 var året då hybridarbete började utforskas mer men med stor variation i mognad mellan olika företag och yrkesområden. Definitionen av hybridarbete och i vilken mån det var möjligt såg väldigt olika ut beroende på vem man frågade. Företag testade sig fram för att hitta olika lösningar som passade för just dem, både vad gäller teknisk utrusning och metoder.

När vi lämnar 2022 bakom oss och träder in i 2023 kommer vi i stället se en bredare mognad och mindre diskrepans i definitionen av hybridarbete. Det kommer finnas en samsyn i vad hybridarbete innebär som spänner sig mellan företag och yrkesgrupper.

Diversifierad efterfrågan på kommunikationsutrustning

Innan hybridarbetets tid när majoriteten av mötena skedde på plats på arbetsplatserna och digitala möten sågs som en avvikande företeelse, användes endast en form av kommunikationsutrustning dedikerad till distansmöten. När hybridarbete blev mer aktuellt och det uppstod ett behov av fler kommunikationslösningar användes en standardvariant i fler antal oavsett om mötesrummet var avsett för en person eller tio.

Under 2023 kommer det växa fram en förståelse för vikten av att anpassa enheten efter rum och situation. I stället för att förlita sig på den standardiserade mellanlösningen kommer fler företag utforska möjligheterna som variationen av enheter skapar. Personliga enheter i huddle rooms eller på hemmakontoret och videobars anpassade för större mötesrum när det handlar om många deltagare.

Den mänskliga kontaktens betydelse

Företag och medarbetare har lärt sig att anpassa arbetssättet efter förhållanden och krav som kommer utifrån. Att vara flexibel och jobba efter de förutsättningar som finns har varit avgörande för att få arbetet att gå ihop. Fram till nu har vi behövt låta omständigheterna styra över våra sätt att samarbeta. 2023 är det i stället vi som styr över omständigheterna.

Vi har lärt oss att samarbeta nära trots att vi sitter fysiskt långt ifrån varandra. Vi har också lärt oss att genom digitala lösningar effektivisera samarbeten. På samma sätt vet vi när vi saknar mellanmänsklig kontakt och när den är som viktigast för att kunna genomföra projekten. Vi vet vilka delar i den mänskliga kontakten som går att åstadkomma i distansmöten och vilka som inte går att åstadkomma. Under kommande år kommer vi alltså få se kombinationer av digitala och fysiska möten efter medarbetarnas och uppgifternas behov som skapar både effektivitet och värde.

Källa: Poly

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se