Tre nya storaffärer för Sagax Foto: TT

Tre nya storaffärer för Sagax

Transaktion

11 oktober 2018

Den sammanlagda investeringen för Sagax uppgår till motsvarande 151 miljoner kronor.

 

Sagax har genom tre separata transaktioner avtalat om förvärv av sju fastigheter belägna i Finland, Frankrike och Nederländerna. 

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 14 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri.

Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,5 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 14 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 97 %. Tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet 2018 och det första kvartalet 2019.

Sagax har därutöver förvärvat en fastighet i Paris på vilken en byggnad om 3 400 kvadratmeter är under uppförande. Byggnaden beräknas färdigställas under det andra kvartalet 2019. Den totala investeringen fram till tillträdet beräknas uppgå till motsvarande 44 miljoner kronor.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se