Tre Kronor storköper i Norge

Tre Kronor storköper i Norge

Transaktion

14 februari 2020

Tre Kronor Property har via dotterbolag tecknat avtal om förvärv av sex fastigheter i Norge till ett underliggande fastighetsvärde om ca 190 MNOK ("Förvärven").

Den preliminära köpeskillingen i Förvärven uppgår totalt till ca 170 MNOK.

"Genom det andra förvärvet på kort tid stärker Tre Kronor ytterligare sin närvaro i Norge. Förvärvet skapar synergieffekter för bolaget och visar att Tre Kronor är en aktiv fastighetsägare på den norska marknaden" säger Michael Johansson, vd på Tre Kronor Property Investment AB. <> Förvärven, som sker i bolagsform, finansieras delvis med den under december 2019 genomförda nyemissionen och beräknas tillträdas under Q1 2020. Fastigheterna som ligger i Bergen, Mosjön, Nes och Trondheim har en total uthyrbar area om 11.008 kvm. Livsmedelskedjorna Norgesgruppen, Norsk Butikkdrift och Bunnpris är största hyresgäster. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen är 4,2 år. Det totala hyresvärdet uppgår till 15.1 MNOK och uthyrningsgraden är 99 procent.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se